Sayğılı oquvçılar ve kelecek müellifler!

Bu siteniň maqsatlarından bir qaçı şunlardır

4f5c7b4ad6eb44be45212de4df8dbb9c

Qırım Tatar’ca Latin elifbesini sadece siyasi bir slogan olaraq tüğül, amma da pratik bir vasıta olaraq qullanuvdır.

Slide 24

Dünyanıň çeşit memleketlerinde oturğan Qırım Tatarlar’ğa ve başqa Türk tillerini aňlağan kişilerge Edebiyat, Medeniyet, Tarih, Tilşınaslık ve başqa Beşeriy ilimler sahasında meydançıq qurmaqtır.

Science

Farqlı yerlerde bulunğan icadiy adamlarğa qol qoluna doğru irtibatlarını bermektir.

Students

Yaş ve resmiy bolaraq ilmiy dereceniň sahibi bolmağan yazuvçcı ve tedqiqçilerge tecrübelenüvleri içün bedava ve bütün dünyağa açıq bir yer tapmaqtır.

Bu siteniň imkanlarından faydalanmaq içün kimer qaideler bardır:

  • Sitede rasa, milliy, siyasiy, sosyal, cınıs mensüpliknen baylı nefret qozğağan, sitege veya müelliflerge qarşı huquqiy takibat içün temeli imkan bolğan materiallar yerleşmez
  • Bütün müellif haqları müellifniň mülkiyetinde qalacaqtır
  • Sitede Qırım Tatar tiliniň bütün şiveleri keçerlidir
  • Site yolbaşçılığı, materiallarnı tarif etmek ve qabul etmemek haqqının sahibidir
socopros-muzhchiny-chitayut-knigi-avtorov-muzhchin_1

Oquvçılar içün

  • Oqumağa erişim serbesttir
  • Tefsir içün qaydetilmek şarttır

Yazuvçı ya da müellifler içün

  • Site yolbaşçılığına sitede bir material yerleştirmek hususında bir resmiy yazuvlı ricasını, qaysı bir bölükte materialını yerleştirmek istenilgeni işareti, hem de onen beraberlikte ad, soyadı, adres, telefon nomerası, elektron adresi, öz fotosı ve maqale yani sitede qoyulacaq başqa materialnı yollamaqtır
  • Yolbaşçılıq cevabı emailnen qaytarılır
pisat

Sitede Latin Elifbeli Qırım Tatar’ca birqaç luğat ve Qırım Tatar Elifbesiniň başqa elifbelernen teñeştirüvli cedvelni tapıp bolasız.

A a – А а
B b – Б б
C c – Дж дж
Ç ç – Ч ч
D d – Д д
E e – Е е

F f – Ф ф
G g – Гъ гъ
Ğ ğ – Г г
H h – Х х
I ı – Ы ы
İ i – И и

J j – Ж ж
K k – К к
L l – Л л
M m – М м
N n – Н н
Ñ ñ – Н н

O o – О о
Ö ö – О о
P p – П п
Q q – Къ къ
R r – Р р
S s – С с

Ş ş – Ш ш
T t – Т т
U u – У у
Ü ü – У у

V v – В в
Y y – Й й
Z z – З з

Yañı yazılar

Ş. Bektore”Tatar elifbesi”niñ transliteratsıyası

Ş. Bektore”Tatar elifbesi”niñ transliteratsıyası

Qırımtatar tili 1928s. qadar arap urufatında, 1928den - 1938 senelerge qadar latin urufatında, 1938 senelerden…

Oqumaq
QIRIMTATAR YAZICILARINIŇ TİLİNEN QIRIMTATAR SÜRGÜNİ Parça III

QIRIMTATAR YAZICILARINIŇ TİLİNEN QIRIMTATAR SÜRGÜNİ Parça III

Yazıcımız Rustem Ali’nen 8 Aralıq 2010 tarihlı qonuşmamdan Rustem Ali’niň “Ölüm yolu” eserinde sürgün yolculığınıň…

Oqumaq
QIRIMTATAR YAZICILARINIŇ TİLİNEN QIRIMTATAR SÜRGÜNİ Parça II

QIRIMTATAR YAZICILARINIŇ TİLİNEN QIRIMTATAR SÜRGÜNİ Parça II

Yazıcımız Rustem Ali’nen 8 Aralıq 2010 tarihlı qonuşmamdan -Siz Özbekistan’ğa, Marhamat’qa kelgeniňizden soň nasıl yaşadıňız?…

Oqumaq

İşbirlikke çağıramız!