20180330 002447

Smail qartbaba – “Lâ ilâhe illâ allah”

Smail qartbaba Qarasuvbazar rayonı Muşaş köyüniñ molası ola. Sayğılı mollamıznıñ sıcaq selamı bar.”Lâ ilâhe illâ allah” ilahini ezginen ayta.

Добавить комментарий