QIRIMTATARCA METİNLER İÇÜN ELİFBE ÇEVİRİCİ

LÜTFEN, ŞULARĞA DİQQAT ETİÑİZ Kİ!


1. Bazı sözlerde transliterator hata yapıp ola. Başta standart transliteratsiya qaidelerine boysunmağan ecnebiy has isimlerge (coğrafiy ve insan adları) diqqat etiñiz. Bundan ğayrı transliterator kiril urufatında birda latin urufatında ise farqlıca (ve aksine) yazılğan sözlerde de hata yapa. Meselâ, купе sözü er vaqıt küpe olaraq çevirilir, faqat aslında eki variantı ola bile: küpe (sırğa) ve kupe (tren kupesi), yüz sözü er vaqıt юзь olaraq çevirilir, aslında ise юзь (bet) ve юз (100) variantları ola bile.
2. Qırımtatar kiril elifbesinen yazğanda ё yerine е yazmağa olmaz! Misaliçün сёз, чёль, ёкъ, ёл – doğru, сез, чель, екъ, ел – yañlış.